VEGA 2000 Energia Gazdálkodási Rendszer

A VEGA 2000 energia gazdálkodási rendszer adatvesztés nélküli információt szolgáltat bármilyen energia fajta (villamos, gáz, víz, gőz, …) vételezésének és felhasználásának (hatékony vagy felesleges fogyasztásának) valós menetéről, így támogatja a racionális energia felhasználást – automatikus vagy kézi beavatkozással.

Az energia árak folyamatos növekedése szükségessé teszi a felhasznált energiával való ésszerű gazdálkodást, amely nem valósítható meg pontos mérések nélkül. Nem elég tudni, hogy mennyi energia áramlik be a vételezési (elszámolási) helyen, de az üzemen belül fontos a mérőhelyek kialakítása. Így pontosan nyomon lehet követni, hogy hol, mikor és mennyi energiát használ egy részleg, vagy egy fogyasztói csoport. A mért adatok folyamatos feldolgozása és értékelése nélkülözhetetlen információt szolgáltat a lekötött teljesítmény maximum őrzéséhez, a technológiai folyamatok költséghatékony szervezéséhez. A villamos- és gázenergia piaci liberalizáció következtében a fogyasztó tetszőleges kereskedő cégel köthet szállítási szerződést. Amennyiben a fogyasztó ismeri a napi fogyasztási menetrendjét, kedvező tarifát érhet el a tárgyalások során.

Minden típusú energia mérésére, figyelésére, gazdálkodására, elszámolására, a vételezési menetrend elkészítésére a VERTESZ Elektronika Kft. a VEGA elnevezésű komplex energiagazdálkodó, energiaelszámoló rendszereit szállítja.

Az említett komplex rendszer azt jelenti, hogy energia fajtánként (villamos, gáz, víz, gőz, stb.), az adott fogyasztó által összesen vételezett és a fogyasztó egységei által elfogyasztott (vagy termelt) energia mennyiség mérését, regisztrálását, pénzügyi elszámolását megoldja. A bemenő mennyiség tehát egy energia érték, míg a kimenő mennyiség akár egy számla is lehet. Ez a számla valós pénzmozgást indíthat profit center esetén, de tartalmazhat fiktív költség-forintot költség centrumok esetében.