VHR Hálózati Regisztráló

A VHR segítségével mind az áramszolgáltató, mind a fogyasztó képes a hálózat villamos paramétereinek ellenőrzésére.

A VHR mérőműszer kisfeszültségű (0,4kV-os), háromfázisú rendszerekben az MSZ EN 50160, “A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői” című szabvány által előírt jellemzők (frekvencia, feszültség effektívértéke, felharmonikusok, szimmetrikus összetevők, feszültségletörések és kimaradások, flikker) illetve áram (fázisáram és a nullavezetőn folyó áram), áram-felharmonikusok, hatásos-, meddő és látszólagos teljesítmény, cos fi mérésére, regisztrálására és ellenőrzésére alkalmas.

Regisztráló működése

A műszer programozása, a mért értékek kiolvasása és konvertálása a számítógépen futó Vhx konzol program segítségével történik. A VHR RS-232 soros porton, Etherneten vagy, GSM modemen keresztül (típustól függ) kommunikál számítógéppel.

A vizsgált hálózatra telepített VHR a méréseket 0,5-15 perces átlagértékek formájában tárolja és az átlagértékeken kívül megadja a cikluson belül minimális és a maximális értéket is időbélyeggel együtt. Gyors feszültségváltozásokat nagyság szerint (5% alatti, 5% és 10% közötti) darabszámát naponta, a feszültség letöréseket (0,1 x Un < U < 0,9 x Un), kimaradásokat (U < 0,1 x Un), túlfeszültségeket (U>1,1 x Un) nagyság, időpont és időtartam szerint tárolja. A mérési periódus hosszát (napban, órákban) a programozáskor lehet megadni.

Mérési eredmények kiértékelése

Az átkonvertált -.TXT- adatformátum nem igényel speciális feldolgozó szoftvert. A széles körben ismert és használt EXCEL program segítségével az adatok táblázatban megjeleníthetők és feldolgozhatók. A grafikus adatfeldolgozáshoz saját fejlesztésű Trend Analizátor programot ajánljuk.

Érdeklődés, megrendelés esetén küldjön üzenetet!

Mért jellemzők MSZ EN 50160 szerint:

 • Fázisonként a hálózati feszültség effektív értékének (TrueRMS) nagysága (0,5-15 perces átlagérték), hozzátartozó min. és max. érték.
 • Gyors feszültségváltozás: 3 perióduson belüli változás, a napi darabszám két kategóriában: 5% alatti és 5%-10% közötti. Darabszámban
 • Hálózati feszültségletörés: hosszú és rövididejű kimaradás fázis megjelölésével, időponttal, esemény hosszával (ms) és feszültség min. értékével
 • A túllépések (U >1,1 x Un) fázis megjelölésével, időponttal, esemény hosszával (ms) és feszültség max. értékével
 • Hálózati alapharmonikus frekvenciája (1-15 perces átlagérték), hozzátartozó min. és max. értékek
 • Hálózati feszültség aszimmetria (szimmetrikus összetevők)
 • A 2-től 40-ig terjedő felharmonikusok százalékos értéke (FFT) a belőlük képzett THD érték
 • Rövid és hosszú idejű flikker.

Szabványon túl mért jellemzők:

 • Tetszőleges 4. feszültség effektív értéke (0,5-15 perces átlagérték) hozzátartozó min. és max. értékek
 • Fázisáramok és Io effektív értéké (0,5-15 perces átlagérték) hozzátartozó min. és max. értékek
 • Fázisáramok harmonikus tartalma (egészszámú és közbenső) és THD érték
 • A hatásos, meddő és látszólagos teljesítmény nagysága (0,5-15 perces átlagérték) hozzá tartozó min. és max. értékek
 • A teljesítménytényező (cos fi) értéke hozzá tartozó min. és max. értékek.
FA adatlap