TELPAM 2000

Az energia elosztó hálózatok távvezérlő és felügyeleti rendszere

Teljesen moduláris és flexibilis I/O konstrukció. Rugalmas bővítés, átrendezés lehetősége
Korunk ipari, szolgáltatási, ügyviteli technológiái és a privát életünk is a folyamatos energiaellátásra épül, legyen az villamos-, olaj-, gáz-, víz-, vagy egyéb energiafajta. A szünetmentes és magas szintű minőségi biztosítása komoly műszaki feladatot jelent a szolgáltató vállalatoknak. Nem elegendő a betáplálási pontok és a fő elosztó hálózatok üzemvitelének biztosítása, hanem a másodlagos elosztó rendszereket is felügyelni, vezérelni kell amiatt, hogy az esetleges hibákat minél gyorsabban felderítsük, hatásukat minél kisebb területre lokalizáljuk és minél gyorsabb zavarelhárítást tegyünk lehetővé.

A hálózatok topológiai sűrítésével, illetve a mérési, beavatkozási pontok (kapcsolóelemek, pl. villamos kapcsolók, tolózárak, mágnesszelepek, stb.) számának növelésével megbízhatóbb rendszerek alakíthatunk ki. A topológia sűrítésével kevesebb fogyasztót lát el egy elosztókör, tehát hiba esetén kevesebb az érintett egység.

Ezek működtetésére szolgál a TELPAM 2000 nevű vezérlő berendezés, ami nem más, mint a távfelügyelő egység és kommunikációs modul együttese. Segítségével távolról elérhetővé válik a kívánt beavatkozó egység, illetve megfigyelhető a kapcsolóelem állapota, lényeges jellemzői, pl. a rajta átfolyó áram, energiamennyiség, stb.

A központból kézi vagy automatikus úton indíthatók az üzemzavart elhárító parancsok.

A TELPAM 2000 rádiós vagy telefonos kommunikáció útján eljuttatja az ellenőrzött elosztó hálózat jellemzőit az üzemeltető diszpécserközpontjába és lehetővé teszi az intézkedéseket a zavarok elhárítására anélkül, hogy a földrajzilag nehezen megközelíthető vezeték-, vagy csőhálózatok, kapcsoló-, tolózár-, szivattyú-, stb. állomásokat valamilyen közlekedési eszközzel el kellene érni.

Teljesen moduláris és flexibilis I/O konstrukció. Rugalmas bővítés, átrendezés lehetősége

TELPAM 2000 vezérlőszekrény

TELPAM jellemzői összefoglalva
 • 24 db digitális bemenet, 8 db digitális kimenet, 8 db analóg csatorna modul (többszörözhető),
 •  Grafikus kijelzőpanel
 • Touchscreen” helyi működtetés
 •  Távadók nélküli folyamatcsatolás, nagyfeszültségű, nagyáramú bemenetek.
 • Állítható zárlatérzékelés.
 •  Kalibrált energiamérés.
 •  Osztott intelligencia minden fajta hálózati kapcsolóelem vezérlésére
 • Magas fokú EMC zavarvédelem (vasdoboz, áramköri megoldások, önteszt, SMD technológia, stb..), rozsdamentes, vandálbiztos IP54 burkolat.
 • Könnyű konfigurálás, bővítés, átszerelés online paraméterezéssel.
 • Sokféle kommunikációs protokoll.
 • Sokféle kommunikációs közeg (URH rádió, ZigBee-XBee rádió, GPRS, LAN, stb.).
 •  Átjátszó (store-forward) funkció.
 • Hibatűrő (külső beavatkozás ellen védő) protokoll kiegészítések. Külső óraszinkronozás (msec).
 • Nincs információvesztés (RAM, Flash).
 • Akkumulátoros alátámasztás a működtetésekhez.
 • Kommunikációs koncentrátorok alkalmazása.
Bemenetek

Digitális
24 állapotjelzés figyelhető. Az egység KI/BE vagy Nyitott/Zárt állapotát mutatja, illetve hogy lokális vagy távvezérelhető állapotban van, a segédüzemet tápláló akkumulátor feltöltött, a kommunikáció rendben van, a vezérlő számítógép működik, stb.

Analóg mérések
Villamos alkalmazásoknál távadó nem szükséges, a háromfázisú hálózat áram és feszültségjelei közvetlenül beköthetők. A készülék 3 fázisáramot, 3 fázisfeszültséget mér és számolja az Io-t és Uo-t, a fázisszöget, a frekvenciát, a hatásos- és meddő teljesítményt, a hatásos- és meddő energiát. A speciális kivitel energiamérés helyett zárlatérzékelést végez a három I és Io értékeken. A zárlat küszöbértéke és időtartama állítható.
Egy kiegészítő mérőegységgel 8 analóg csatorna alakítható ki. Több ilyen egység is lehet egy készülékben. Ezekhez tetszőleges mérőátalakítók jelei csatlakoztathatók, így vizsgálható, hogy a szállított közeg meghalad-e egy adott határértéket I>, U>, p>, °C>, stb.

Kimenet

8 vezérlő kimenettel rendelkezik. A nyilvánvaló alapfunkció, úgymint KI/BE kapcsolás, ill. Nyit/Zár állapotok mellett az események rögzítéséhez szükséges real-time óra beállítása, szinkronizálása és bizonyos önálló automatika funkciók bénítása, élesítése. Ezekre legjobb példa a villamos iparban elterjedt visszakapcsoló automatika, vagy az un. szünetkapcsoló funkció. Berendezésünk lehetővé teszi egy PLC jellegű, tárolt logikájú automata feladatának végrehajtását nyolcváltózós függvény alapján.

Kommunikáció

Mind vezetékes, mind vezeték nélküli jelátvitel lehetséges. Leggyakrabban a rádiós út kerül alkalmazásra, a IEC 870-5 szabvány szerinti protokoll alapján. Ennek a közegnek egy speciális igénye, a rádióhullámok terjedési sajátságai miatt, az ún. átjátszó funkció, ahol a TELPAM 2000 nem közvetlenül van kapcsolatban a központtal, hanem egy másik vagy több TELPAM 2000 készüléken keresztül. Az átjátszással megvalósíthatjuk a mindig optimális és magas fokú biztonságot eredményező automatikus útkeresést, azaz egy elérési útvonal hibája esetén a rendszer önmaga más egységeken keresztül próbálja meg elérni a célállomást.

Az átjátszó funkciót ellátó TELPAM 2000 nem vizsgálja az átjátszandó távirat tartalmát, csak a címek alapján megállapítja, hogy neki kell az átjátszást elvégeznie. Az átjátszó funkciót paraméterezéssel lehet aktivizálni ill. bénítani