VMAX

Maximumőr és menetrend tartó készülék

Az energiagazdálkodásról röviden

A készletek vészes fogyása miatt az energiahordozók egyre kevesebb helyen lelhetők fel és egyre nehezebben termelhetők ki, így az áruk folyamatos növekszik. Ezzel nő az előállított termékek ára, ami megnehezíti a cégek piacon való maradását. A VERTESZ Elektronika kft. saját fejlesztésű energiagazdálkodó rendszerével lehetőséget kínál a költséghatékony működésre. Ez a rendszer széles körben alkalmazható, legyen szó villamos energiáról, vízről, gázról, gőzről, vagy bármilyen más energiahordozóról. Működésének alapja, hogy mérjük a tényleges fogyasztást, és ez alapján minimalizáljuk a „pocsékolást”. A fogyasztási menetrend ismerete és a fogyasztás csökkentése alapot ad új, kedvezőbb szerződés megkötésére az energia kereskedővel. Az energiaszükséglet pontosabb ismeretének birtokában nem csak a fogyasztás lesz kevesebb, hanem a szolgáltatásban  árengedmény is elérhető. Ez segíti az előállított termék kedvezőbb árát, a jobb versenypiaci pozíciót. Természetesen az energiagazdálkodó rendszer a gyártókon kívül számos más helyen is sikerrel alkalmazható. pl. közintézményeknél, szolgáltatóknál, kereskedelmi központokban, vagyis bárhol, ahol figyelnek a  költségek csökkentésére.

A készülék a menetrend alapján vételezó fogyasztók számára nélkülözhetetlen. Menetrendtartó algoritmusa ciklusonként fut le, hogy a felügyelete alatt álló fogyasztók szabályozásával a negyedórás/órás menetrendi cikluson belül elfogyasztott energia (villamos, gáz, víz, stb.) az EMIN…EMAX tartományon belül maradjon, azaz ne legyen se alul-, se túlfogyasztás.

Az elfogyasztott energia folyamatos mérése alapján becslést ad a negyedóra/óra végére várható teljes energia mennyiségre. Ennek a becslésnek az előjele határozza meg, hogy a menetrend teljesítéséhez fogyasztók ki- vagy bekapcsolására van szükség. A kapcsolásokat a beállított prioritási sorrend alapján végzi.

A mérés az időciklus elején beállítható holtidővel indul, hiszen a kezdeti percekben az előrebecslés nagyon pontatlan lehet. Az indulás holtideje 1-15 perc között állítható, (a gyakorlatban 3-4 perc a bevált érték), ezután a maximumőrzési algoritmus a választható 1-60 másodperc ciklusídővel működik.

A beépített színes LCD kijelző oszlopdiagram segítségével mutatja a negyedórán belüli perces fogyasztási állapotot. (zöld színnel a normál fogyasztás, piros színnel a túllépés, kékkel az alulvételezés)
A bekapcsolt vezérlőkimeneteket zöld, a kikapcsoltakat piros szín jelzi.

A készülék beállítástól függően perces, negyedórás, napi, havi fogyasztási és pillanatnyi teljesítményt regisztráló adatsorozatokat küldhet egy feldolgozó PC-re pl. LAN hálózaton keresztül. Biztosítja a pillanatnyi teljesítmények és a kétállapotú be- és kimenetek állapotának folyamatos kiolvashatóságát.

Jellemzők

Belső UPS 12 óra áthidalással.

Prellmentesített bemenetek, amelyek bekötéstől függően aktívak, vagy passzívak.

Az adatok folyamatos kiolvashatóak, de memóriában is tárolódnak percenként.

400x500x200mm-es acéllemez szekrény.

Zavarvédettség az eszközökre.

A készülék UPS megtáplálása és belső memóriája kommunikációs hiba esetén is garantálja az adatvesztés elkerülését.

Bemenet

Egy tarifaváltó, egy negyedóra szinkron bemenet és max. 32 mérőóra-impulzus fogadására képes.

A maximumőrzés tetszőleges bemenetre vonatkoztatható.

Kimenet

A vezérlő kimenetek száma tetszőleges.

A készülék, kapcsoláskor az alábbi jellemzőket veszi figyelembe

  • aktuális működési állapot (be vagy ki kapcsolt)
  • kapcsolható teljesítmény
  • kapcsolási prioritás szintje
  • visszakapcsolási lehetőség
  • kapcsolási holtidő
Tápfeszültség

Ut: 230V AC
Szünetmentes belső UPS.