VEGA 2000

Komplex energiagazdálkodó rendszer

A jó energiagazdálkodás lépései

Mérés – Adatgyűjtés – Kiértékelés – Döntés

Alapelv

Az objektum egy (vagy több) vételezési ponton veszi át a vásárolt energiát. A vételezési ponton kötelező az OMH (Országos Mérésügyi Hivatal) által hitelesített mérőeszköz használata. Az objektumon belül „n” számú leágazás található, amelyeken a belső fogyasztók (un. költséghelyek) vételezik az energiát. Mindenhol, ahol mérés történik, a mérőeszköz (mérő, vagy távadó) vagy OMH hiteles, vagy nem, attól függően, hogy milyen belső megállapodások szabályozzák az elszámolást. A jobb feldolgozhatóság érdekében a távadó preferált. A költséghelyeken belül alfogyasztók (un. alköltséghelyek) találhatók, pl. egy üzlethelyiség, amelyek energiafogyasztását a felhasználó külön kívánja látni és regisztrálni.
A mérőeszközök kommunikációs hálózaton keresztül adatfeldolgozó számítógéphez csatlakoznak. Ezen a gépen fut a VEGA felhasználói szoftver, amely sokrétegű feladatot lát el. Ilyen pl. a mért adatok összegyűjtése, regisztrálása, kiértékelése, fogyasztók szerinti csoportosítása, költségelése, számlázása, fogyasztási menetrend tartás, stb.

Mérés

Az energiával való gazdálkodást a méréssel kell kezdeni. Azt kell megállapítani, hogy ki, mikor, milyen energiafajtából mennyit fogyaszt. Csak ezen adatok birtokában lehet gazdálkodási döntéseket hozni.

Mérőeszközként saját gyártású TMTG típusú fogyasztásmérőinket ajánljuk. Lehet velük analóg módon és impulzusfogadással is mérni, valamint szinkronizálhatók az elszámoló órához. Zavarvédettségüknek és az alkalmazott különleges matematikai eljárásnak köszönhetően nagy pontosságú (hiba max. 0,2%) mérést tesznek lehetővé, de más gyártók megfelelő kommunikációs kimenettel rendelkező eszközei is illeszthetők a rendszerhez.,
Fontos, hogy csak olyan távadót alkalmazzunk, ami kellő pontosságot biztosít, hiszen nem lehet különbség a fő (OMH hiteles) mérőhely, és az egyéb almérők összegzése között. Impulzusfogadás esetében biztosítani kell a szinkronizálást a fogyasztásmérőhöz, illetve több mérőpont esetén egymáshoz is.

Adatgyűjtés

Az adatgyűjtést egy hagyományos PC végzi, amelyen a VEGA szoftver fut. Beállítható időközönként (1 – 60 perc) lekéri az adatokat a mérőpontoktól. A pontos mérésregisztrálás miatt nagyon fontos az adatgyűjtő és a mérőpontok közötti óraszinkronizálás. A kommunikáció módja nem kötött, de a legelterjedtebb és legolcsóbb ezen a területen az Ethernet, hiszen ez a legtöbb telepen már alapból kiépített belső LAN hálózat a számítógépek összekapcsolására, vagy ügyviteli célokra.
Fontos, hogy a mérőeszközök rendelkezzenek belső memóriával, így elkerülhető a regisztrált adatok elvesztése a kommunikációs hálózat sérülése/megszakadása esetén. Ha a mérőeszközök nem rendelkeznek belső memóriával, ilyen esetben a valós fogyasztás eltérést fog mutatni. A VERTESZ gyártmányú TMTG-k természetesen teljesítik ezt a követelményt, akár 40 nap eseményei is kiolvashatók a memóriájukból.
Amennyiben kommunikációs hiba lép fel, lehetőség van a szoftverben kézi adatbevitelre is, így folytonossá tehető az elszámolás pl. egy egyszerű mérőóra leolvasás segítségével.

Kiértékelés

Az alköltséghelyek vizsgálatával egyszerűen megállapítható, melyik fogyasztási hely mennyi energiát fogyaszt, vagy honnan származik a veszteség.
A program képes időszakra lebontott trendeket, riportokat készíteni, amelyek hasznos információkat adnak a szakemberek számára a megfelelő, az adott objektum, vagy technológia költséghatékonnyá tételéhez szükséges döntések meghozatalában.

Döntés

A kiértékelés alapján meghatározható egyes ipari és szolgáltató szegmensek költségfüggősége,, ami alapján döntéseket kell hozniuk a műszaki és gazdasági felelősöknek. Számukra egyértelművé válik pl. az egy db termékre lebontott energiaköltség.

(1 óra alatt „n” db termék állítható elő, amely során „x” mennyiségű villamos, „y” m³ gáz, „z” m³ víz fogyott el, illetve „v” m³ szennyvíz keletkezett és esetleg „w” kVAr meddő energia, ami után büntetést kell fizetni az áramszolgáltatónak.)
A döntések alapján lehet kézi, vagy igény esetén automatikus beavatkozásokat kezdeményezni FKM modulokkal, illetve nagy rendszer esetén TELPAM 2000 szekrénnyel.

A tapasztalatok szerint az energiagazdálkodás kiépítési költsége 0,5 – 2 éven belül megtérül!

VEGA rendszer extra funkciói

 • A hatásos villamos teljesítmény mellett lehetőséget biztosít meddőenergia-gazdálkodásra.
 •  Mérőeszköz nyilvántartást végez, ami könnyebbé teszi azok leltározását, jelzi a hitelesítési időket, stb.
 • Alkalmas trendek készítésére az elemzést végző szakemberek számára.
 • Pillanatnyi, negyedórás, órás, napi és havi adatokat jeleníthet meg mérőkörönként
 • Alkalmas beállítható felhasználói jogosultságok kezelésére.
 • Elvégzi az alfogyasztók automatikus elszámolását, a program által nyilvántartott cégadatokkal.
 • Időszakos archiválásokat végez
 • Naplózza a szokatlan eseményeket és határérték túllépéseket
 • Adatátadási lehetőséget biztosít a cégspecifikált könyvelői rendszerhez.
 • Rendszer diagnosztikai lehetőséggel rendelkezik az esetleges hibák felderítésére.
 •  Internetes elérést biztosít

Referenciák

TVK Rt. energiagazdálkodás
Gallicoop Rt. (villamos energia, gáz, víz)
IBM villamos energiagazdálkodó rendszer
Várdavulkán Kft. (öntöde) villamos maximumőrzés
Péti Nyitrogénművek Rt. vill. energiagazd. rendszer

Kőbányai Sörgyár vill. energiagazdálkodó rendszer
Dunai Kőolajipari Vállalat energiagazd. rendszer
Chinoin Rt. Veresegyháza energia menedzsment
Aréna plaza komplett fogyasztás elszámolási rendszer

Példa terhelés eloszlás táblázatos megjelenítésére

Példa terhelés eloszlás grafikus megjelenítésére

Példa villamos energiagazdálkodó rendszer főképernyőjére

Példa levegőellátó rendszer főképernyőjére

Példa állapotjelzések naplózására

Példa automatikus elszámolás készítésre

Példa terhelés eloszlás megjelenítésére

Példa aktuális állapot megjelenítésére

A rendszer kiépítéséhez használt eszközök